ODD utredning

Här finner du information och hjälp för ODD

Vad är ODD?

Att barn hamnar i perioder då de säger emot, lätt blir arga och svåra att ha att göra med är inget konstigt, men när dessa symptom visar sig under en längre period och inte är hanterbara behövs hjälp. ODD står för Oppositional Defiant Disorder och kallas ibland för trotssyndrom. ODD kan både vara en diagnos eller att det beskrivs som att barnet har trotsproblematik utan att det är en diagnos. Trotssyndrom förekommer ofta i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men är i sig ingen sådan diagnos. Men diagnosen ODD kan också förekomma i och med andra diagnoser. ODD visar sig igenom att barnet är krävande, har lätt till ilska, provocerar och ifrågasätter regler och gränser. Det kan även vara elakt och hämndlystet och ofta skylla ifrån sig.

ODD handlar inte om dålig uppfostran utan kan grunda sig i till exempel ångest eller en utförutsägbar vardag.

Utredning och hjälp att få

Genom en utredning kan man fastställa om barnets beteende orsakas av ODD eller någon annan diagnos eller både och. Efter att utredningen är klar är det lättare att vidta åtgärder för att barnet ska få en fungerande vardag. Exempel på hjälp som kan ges är till exempel hjälp med att kontrollera ilska eller impulsivt beteende eller att träna upp sin förmåga att fungera socialt.

Det krävs mycket för att få ODD som diagnos. Det krävs att symptomen är omfattande, pågått sex månader eller mer och påverkar barnet och omgivningen till den grad att vardagen inte fungerar.

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Råd och rekommendationer vid ODD hos barn för föräldrar

Att ha ett barn med ODD är krävande och tar mycket energi. Det är viktigt att söka hjälp om situationen börjar bli ohållbar för barnet och omgivningen. En utredning kan vara bra att göra för att få en djupare förståelse för barnet och genom det kunna få hjälp. Men det finns sätt att få barnet att bli lugnare.

 

Allmänna råd till föräldrar för att underlätta barnets vardag är till exempel:

  • Beröm gott beteende
  • Sätt upp enkla och tydliga regler i hemmet
  • Var konsekvent när barnet beter sig dåligt
  • Lägg märke till om något speciellt gör att barnet beter sig illa, till exempel någon särskild miljö eller om barnet inte sovit tillräckligt
  • Skapa en förutsägbar och strukturerad miljö för barnet
Pojke som står med händerna över ansiktet

Råd och rekommendationer vid ODD hos barn för lärare

Ett barn med ODD kan vara svårhanterligt på grund av sina utbrott och sitt ifrågasättande av regler. Detta kan vara jobbigt för hela klassen, störa och ta mycket energi, speciellt från dig som lärare. Börjar ett barn uppvisa symptom för ODD under en längre tid är det viktigt att kontakta föräldrar och prata med andra på skolan. På så sätt kan barnet börja få hjälp för att hantera sitt humör och bli lättare att ha att göra med. Men det finns viktiga saker att tänka på när det kommer till barn som uppvisar svårhanterligt beteende.

 

Allmänna råd till lärare för att hjälpa barnet i klassrummet är till exempel:

 

  • Stå på dig och var konsekvent med bestraffningar
  • Beröm gott uppförande
  • Samtala med föräldrar om vad barnet har extra svårt för, om vissa situationer gör beteendet värre till exempel
  • Ha tydliga regler i klassrummet
  • Försök bygga en relation med barnet som bygger på tillit 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå