Psykologhälsan Väst AB
Inriktat på neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna

Vilka är vi

Uppdrag för Psykologhälsan Väst
Psykologhälsan Väst utför vetenskapligt baserade neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av olika regioner, socialtjänsten, skolor och privatpersoner. Med beprövade och noggranna metoder utreder vi psykisk hälsa och ställer diagnoser på barn, ungdomar och vuxna. Personalen består av läkare, psykologer och administrativ personal som jobbar för att ge bästa möjliga vård.

Var Psykologhälsan Väst finns
Psykologhälsan Väst har mottagningar i Landvetter, Borås och Kungsbacka.

Utredningar och hjälp
Till Psykologhälsan Västs utredningar kommer du via remiss eller om du söker dig till oss som privatperson. Här lägger vi upp utredning efter dina problem och utreder din psykisk hälsa för att du ska kunna få en anpassad och kvalitetssäker vård.

Om du har frågor eller funderingar hör av dig till oss!

Alla Människor är olika

Alla människor är olika och alla har olika styrkor och svårigheter. Men ibland kan svårigheterna skapa problem i hanteringen av vardagen och sänka livskvaliteten. På Psykologhälsan Väst gör vi neuropsykiatriska utredningar av barn, unga och vuxna som har svårigheter i vardagen på grund av psykiska problem. Detta för att komma fram till vilken slags stöd och hjälp som kan behövas för att förenkla livet och höja livskvaliteten.

En neuropsykiatrisk utredning visar om någon diagnos kan vara orsaken till problemen i vardagen. Att få en diagnos innebär att man får en djupare förståelse för sina problem och hur man kan anpassa och få stöd i vardagen efter just sina behov.

På Psykologhälsan Väst arbetar både läkare och psykologer för att ge bästa möjliga vård. Vi jobbar på uppdrag av regioner, socialtjänst, skolor och privatpersoner och strävar efter att ge högkvalitativ och effektiv vård till alla som kommer till oss utifrån vetenskapligt förankrad neuropsykologiska utredningar.

Några områden vi arbetar inom

ADHD

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Diagnosen visar sig till exempel genom ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. En person med ADHD kan ha alla de tre egenskaper eller ha större problem med antingen ouppmärksamhet eller hyperaktivitet/impulsivitet.

AUTISM

Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som finns i olika grader och kan uttrycka sig på många olika sätt. Förr skilde man på autism och Aspergers syndrom, det sistnämnda är en mildare form av autism, men numera heter det rent medicinskt att båda ingår i ”autismspektrumsyndrom”.

DEPRESSION

Depression är en vanlig anledning till att människor söker hjälp från en psykolog. Förutom depression kan tecken på depression också vara: sömnproblem, aptit, ouppmärksamhet, spontanitet, minnesförlust, ångest eller om du överväger självmord.

Information

Utredningar och vård vi kan erbjuda

Som vårdsökande kan du välja var du vill få din utredning genomförd. Det är din rättighet att få en vård du är delaktig i som är anpassad efter dina behov och dina önskemål. Du har även rätt till effektiv, noggrant och kvalitetssäkert sätt, någonting Psykologhälsan Väst kan erbjuda. 

Du kommer till oss antingen genom remiss från den vårdinrättning du varit i kontakt med eller i egenskap av privatperson. När vi fått din remiss hör vi av oss så fort som möjligt med information inför första besöket. På första besöket genomförs en intervju för att se hur utredningen ska läggas upp. Utredningen består av olika tester och intervjuer och senare en återkoppling med läkare och psykolog. Utredningar tar olika lång tid beroende på vad som misstänks vara grunden till problemen, ålder och hur stora svårigheter de psykiska problemen skapar för den som utreds. Efter att utredningen är klar kommer en dokumentation av utredningen och dess resultat. Resultatet blir ett viktigt underlag för att se hur den framtida behandlingen ska läggas upp.

Vi har mottagningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad.

Om du har frågor eller funderingar hör av dig till oss!

en kvinna med armarna utsträckta i naturen

Vad är psykisk hälsa?

För att vi ska må bra och ha en fungerande vardag måste mycket falla på plats och fungera. Men ibland känns någonting fel och vardagen blir svårhanterlig på grund av hur vi mår, känner oss och fungerar. En bra psykisk hälsa är lika viktig som fysisk hälsa för att vi ska kunna leva det bästa möjliga livet. Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som innefattar allt från psykiskt välmående till psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiatriska diagnoser så som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När psykisk hälsa blir till psykisk ohälsa och långvariga problem som påverkar livet och det inte längre fungerar är det viktigt att söka sig till vården för att få hjälp. Detta kan ske i alla tillfällen i livet, men det är alltid viktigt att söka hjälp om man känner att någonting är fel och att ens psykiska ohälsa eskalerar. Problem med den psykiska hälsan kan till exempel komma genom stress, nedstämdhet, kris och ångest. Det kan också vara symptom på psykisk sjukdom eller neuropsykiatriska diagnoser som skapar problem med den psykiska hälsan.
När du söker dig till vården görs en bedömning av ditt tillstånd. Om det är relevant kan du bli remitterad till att få göra en utredning för att se om det finns någon psykisk sjukdom eller diagnos som skapar problemen med din psykiska hälsa. När du sökt hjälp kan vården få en bild av vilka insatser som behövs för att förbättra din hälsa eller skapa anpassningar i ditt liv för att du ska må bättre. Mår du mycket dåligt eller har tankar eller planer att ta ditt liv är det viktigt att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå