Tourettes syndrom

Här finner du information och hjälp för tourettes

Vad är tourettes syndrom?

Tourettes syndrom är en diagnos som märks genom olika tics det vill säga ofrivilliga ljud eller rörelser som till exempel ryckningar, blinkningar eller rörselser. Tics kan förekomma i olika svårighetsgrader, en del kanske bara blinkar ofta eller rynkar på näsan medan andra med svårare tics gör ljud eller gester som syns och hörs väldigt tydligt. Tics kan delas in i två kategorier: vokala tics och motoriska tic. De vokala är ljudbaserade och de motoriska handlar om rörelse. Man kan ha en av dem eller både vokala och motoriska tics. Symptomen visar sig ofta i samband med att personen känner sig stressad. Personer med Tourettes syndrom kan också ha perioder då de har mindre påtagliga tics såväl som perioder då det är värre.

Runt sex års åldern debuterar ofta tics, men det kan också komma tidigare och senare. Det börjar ofta visa sig som motoriska tics, vokala tics kommer ofta senare. Kriterierna för att få Tourettes syndrom som diagnos är att tics förekommit i över ett år och är så svåra att det blir en funktionsnedsättning. Det ska också förekomma minst två motoriska eller en vokal tics och ha visat sig före personen fyller 18 års ålder. Tourettes syndrom förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser som till exempel ADHD, OCD eller autismspektrumsyndrom. Symptomen avtar ofta med åldern.

En vanlig missuppfattning är att Tourettes syndrom oftast visar sig genom vokala tics i form av fula och vulgära ord. Detta förekommer men är inte jättevanligt. Det kallas koprolali.

Utredning och hjälp att få

Blir problemet med tics så allvarligt att det gör att vardagen inte fungerar så är det viktigt att söka hjälp. En utredning kan då fastställa om det rör sig om andra problem också eftersom tics är mycket vanligt förekommande tillsammans med neuropsykiatriska diagnoser, så kallad samsjuklighet. Finns Tourettes syndrom tillsammans med en annan diagnos där den andra diagnosen räknas som personens huvuddiagnos så är det oftast att fokus ligger på att behandla huvuddiagnosen och att behandling av den med anpassningar och hjälp kan minska personens tics. Men det finns också behandlingar för de som har väldiga problem med sina tics till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi) eller medicinering.

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Råd och rekommendationer för föräldrar till barn med tourettes syndrom

Om barnets tics blir så svåra att vardagen blir ohållbar ska du söka hjälp för att barnet ska kunna få hjälp att få en fungerande vardag. Med Tourettes syndrom är samsjuklighet vanligt och barnet då kanske har andra problem eller diagnoser som också skapar svårigheter. För att underlätta för ett barn med Tourettes kan man göra saker för att hjälpa genom att anpassa hemmiljön så barnet får det lättare. Saker att tanka på kan vara:

 

 • Ha förståelse för ditt barn och tänk på att tics inte är viljestyrt
 • Informera omgivningen om barnets problem för att skapa förståelse
 • Skapa en så stressfri hemmiljö som möjligt
 • En stressfri miljö kan till exempel vara en välplanerad vardag med tydliga rutiner
 • Ställ rimliga krav på barnet utefter dennes förmågor
 • Ge mycket uppmuntran och beröm
Liten flicka som håller för munnen

Råd och rekommendationer för lärare till elever med tourettes syndrom

Tourettes syndrom kan försvåra skolgången för eleven. Stress kan försvåra symptomen och det kan vara svårt med skolarbetet och samtidigt hålla tillbaka sina tics. Här är några saker som kan vara bra att tänka på när en elev har Tourettes syndrom:

 

 • Ha förståelse för eleven och tänk på att inga tics är viljestyrda
 • Försök att se till att eleven inte utsätts för onödig stress
 • Ha rimliga förväntningar på eleven
 • Anpassa uppgifter som går att anpassas efter vad eleven klarar
 • En stor uppgift kan delas ner i mindre delar för att minska stressen
 • Ge mycket uppmuntran och beröm

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå