Utredningar

Här finner du information om utredningar hos oss

Att förbereda sig inför en neuropsykiatrisk utredning och hur det går till

Barn med svårigheter som påverkar deras vardag så pass mycket att den inte fungerar behöver få hjälp för att kunna få ett fungerande liv. Detta börjar med att upptäcka problemen, söka sig till vården och därefter görs en utredning för att se vilka slags svårigheter som finns hos barnet och om det eventuellt finns någon diagnos. En diagnos ger en ökad förståelse för svårigheterna som barnet har och ger en bra grund till hur arbetet med att ge stöd och anpassningar ska gå till. Allt för att ge barnet en fungerande vardag och bättre livskvalitet.

Utredning och tester

Under en utredning får barnet träffa dels en läkare och dels en psykolog och göra olika tester och svara på frågor. Testerna kan bestå av till exempel pussel, komma ihåg mönster eller uppgifter som påminner om skolarbete för att testa barnets arbetsminne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet bland annat. Utredningen visar sen barnets styrkor och vad det har för svårigheter. Utifrån det blir det tydligare vad barnet kan behöva för hjälp. Hur lång tid en utredning tar är lite olika men utredningen består av flera delar och olika besök.

glada barn

Förbereda barnet på utredningen

Det är viktigt att barnet är med på vad som ska hända och känner sig trygg i och med utredningen. Beskriv utredning lugnt och tydligt för barnet, vad syftet med utredningen är och hur det kommer hjälpa barnet. Försöka att inte göra en stor sak av utredningen, men berätta också varför det är bra om barnet gör sitt bästa på testerna men att det inte ska vara rädd för att göra fel. Förklara att testerna kommer hjälpa barnet och er som föräldrar att förstå denne och därigenom göra livet lättare. För att barnet ska orka testerna är det bra att det har ätit och sovit bra innan besöket.

Det är självklart okej och bra om ni hör av er om ni har några frågor som rör besöken!

Utredningar och vård vi kan erbjuda

Som vårdsökande kan du välja var du vill få din utredning genomförd. Det är din rättighet att få en vård du är delaktig i som är anpassad efter dina behov och dina önskemål. Du har även rätt till effektiv, noggrant och kvalitetssäkert sätt, någonting Psykologhälsan Väst kan erbjuda.

Du kommer till oss antingen genom remiss från den vårdinrättning du varit i kontakt med eller i egenskap av privatperson. När vi fått din remiss hör vi av oss så fort som möjligt med information inför första besöket. På första besöket genomförs en intervju för att se hur utredningen ska läggas upp. Utredningen består av olika tester och intervjuer och senare en återkoppling med läkare och psykolog. Utredningar tar olika lång tid beroende på vad som misstänks vara grunden till problemen, ålder och hur stora svårigheter de psykiska problemen skapar för den som utreds. Efter att utredningen är klar kommer en dokumentation av utredningen och dess resultat. Resultatet blir ett viktigt underlag för att se hur den framtida behandlingen ska läggas upp.

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Våra utredningar

Vi erbjuder utredningar för:


Du kan genomföra en komplett utredning för 20 000 kr på någon av våra kliniker runt om i landet. Vi finns i både Stockholm, Göteborg, Malmö & Karlstad.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå