ADHD utredning Göteborg

En ADHD utredning syftar till att fastställa eller utesluta diagnosen ADHD hos individer. Det är en omfattande bedömning utförd av legitimerade specialister inom psykiatri eller psykologi. På våra mottagningar i Göteborg kan du genomgå en ADHD / ADD utredning.

Varför ska man genomföra en ADHD utredning?

Om man erfar symptom relaterade till ADHD som påverkar vardagen, krävs en utredning för att erhålla passande stöd. En sådan ADHD utredning i Göteborg inkluderar intervjuer och tester för att identifiera områden som behöver uppmärksammas. Efter att diagnosen har fastställts kan anpassningar erbjudas i skol- eller arbetsmiljön med stöd från vården, inklusive KBT. Andra stödåtgärder som boendestöd och habilitering kan tillhandahållas genom habiliteringen i varje region. Där stöds personer med funktionsnedsättningar för att öka deras självständighet och ges information om ytterligare stödmöjligheter i samhället. Ibland kan läkemedelsbehandling vara ett nödvändigt komplement för att hantera specifika symptom som impulsivitet och svårigheter med uppmärksamheten.

Söker du efter en ADHD utredning i Göteborg?

För de som letar efter en ADHD utredning i Göteborg eller en ADD utredning i Göteborg tillhandahåller vi kostnadsfria bedömningssamtal. Våra kompetenta och erfarna psykiatriker och psykologer inom området gör en noggrann bedömning och därefter erbjuds en individuellt anpassad utredning för att passa dina behov.

Gratis bedömningssamtal

En erfaren och legitimerad psykolog kommer genom bedömningssamtalet att göra en bedömning av dina svårigheter. Om det finns tillräckligt med grund för att fortsätta med en utredning kommer psykologen att ge dig rekommendationer angående detta.

TIDER ÄVEN PÅ KVÄLLAR & HELGER
Tider kan erbjudas även på kvällar och helger för att du ska kunna ha stor valfrihet.

UTLÅTANDE SOM GÄLLER I VÅRDEN
Efter avslutad utredning får du ett utlåtande som också kan användas när du söker hjälp i den offentliga vården.

MÖJLIGHET TILL BEHANDLING
Vi erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling.

Telefon
010 – 20 41 454

SMS
0700 – 82 40 05

Vad inkluderar en ADHD / ADD utredning i Göteborg?

En ADHD utredning vanligtvis omfattar flera olika aspekter. Det innebär vanligtvis en noggrann genomgång av individens medicinska och psykologiska bakgrund. Våra legitimerade psykologer och läkare, specialister inom psykiatri, samlar in viktig information om individens symtom, beteendemönster och tidigare utveckling. För att bedöma individens kognitiva och beteendemässiga funktioner används också psykologiska tester och utvärderingar.

I en ADHD utredning i Göteborg ingår även observationer av individens beteende samt samtal med närstående för att skapa en helhetsbild av individens vardag och funktion. Denna noggranna process syftar till att säkerställa en korrekt diagnos och förstå individens behov på bästa sätt.

Du får ta del av resultatet av utredningen som dokumenteras i ett utlåtande där lämpliga åtgärder och insatser rekommenderas.

Vi tillämpar de senaste versionerna av testinstrument i enlighet med nationella riktlinjer, med fokus på beprövad vetenskap och bästa praxis. Läs mer om våra utredningar och hur du förbereder dig inför en utredning här.

Utredningen innefattar

Intervjuer, testning och skattning som genomförs av en legitimerad läkare (som är psykiater det vill säga är specialist inom psykiatrin) och en erfaren legitimerad psykolog. 

flicka som sitter och bläddrar i en bok

Vem genomför ADHD utredningar i Göteborg?

ADHD utredningar i Göteborg utförs av vårt team av legitimerad personal, specialister inom områden som psykiatri, psykologi och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa specialister besitter gedigen expertis och långvarig erfarenhet inom bedömning och diagnostik av ADHD och relaterade tillstånd. För att säkerställa en noggrann bedömning är det viktigt att välja legitimerade och kvalificerade specialister inom området.

Söker du efter ADHD utredning i Göteborg för barn och ungdomar?

Vi tillhandahåller ADHD utredningar i Göteborg för såväl barn som ungdomar. Vi har specialistteam som är erfarna på att bedöma och ställa diagnoser för ADHD inom dessa åldersgrupper. Processen för utredningen kan variera baserat på barnets specifika ålder, deras livssituation och de frågeställningar som är aktuella.

Söker du efter ADHD utredning i Göteborg för vuxna?

Vi tillhandahåller ADHD utredningar i Göteborg för vuxna. Våra specialistteam är erfarna på att bedöma och ställa diagnoser för ADHD hos vuxna individer. Utredningsprocessen kan skifta beroende på ålder, den aktuella livssituationen och de specifika frågeställningarna hos varje individ.

Värdet av en ADHD utredning

En ADHD utredning har ett betydande värde för många individer då det kan representera det inledande och avgörande steget mot förståelse och stöd. Att få en korrekt diagnos har potentialen att öppna upp möjligheter till olika former av stöd och behandlingar som avsevärt kan underlätta vardagen för personen i fråga. Detta inkluderar tillgång till terapi, läkemedelsbehandling eller rådgivning för att utveckla effektiva strategier för att hantera de olika symtomen.  

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Priser

En neuropsykiatrisk utredning för barn, ungdomar eller vuxna kostar 20 000 SEK per fullständig utredning. Vi genomför utredningen för att bedöma om du uppfyller kriterierna för en eller flera neuropsykiatriska diagnoser.

Går det att betala utredningen via egen firma eller via arbetsgivaren?

Det är möjligt att betala för utredningen via egen firma eller genom arbetsgivaren. För anställda eller personer med egen firma erbjuder vi möjligheten att fakturera utredningen på företaget. Vårdinsatser som utförs för att förebygga och behandla ohälsa, där syftet är att minska risken för sjukskrivning, betraktas som skattefri företagshälsovård och bokförs som sådan. En neuropsykiatrisk utredning och behandling räknas in i denna typ av åtgärder.

Kan man dela upp betalningen?

Det är möjligt att sprida ut kostnaden över tid. Vi erbjuder räntefri avbetalning upp till 24 månader. 

Var kan du genomföra en ADHD utredning i Göteborg?

Våra mottagningar i Göteborg finns på följande platser. Men vi finns även i Stockholm, Malmö och Karlstad.

Gratis bedömningssamtal

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå