ADHD utredning Malmö

En ADHD utredning strävar efter att fastställa eller utesluta diagnosen ADHD, ADD eller autism hos individer. Det är en omfattande bedömning utförd av legitimerade specialister inom psykiatri och psykologi. Våra mottagningar i Malmö erbjuder ADHD utredningar. 

Varför ska man genomföra en ADHD utredning?

Om du upplever långvariga svårigheter med rastlöshet, svårigheter att reglera din aktivitetsnivå och impulskontroll, nedsatt förmåga till koncentration och minne samt svårigheter att reglera din motivation och känslomässiga reaktioner, kan detta vara relaterat till ADD/ADHD. För att få lämpligt stöd är det nödvändigt att genomgå en utredning. En ADHD utredning i Malmö omfattar intervjuer och tester för att identifiera områden som behöver uppmärksammas. Efter att diagnosen har fastställts kan anpassningar erbjudas i skol- eller arbetsmiljön med stöd från vården, inklusive KBT. Andra stödåtgärder, som boendestöd och habilitering, kan erbjudas genom habiliteringen i varje region. Där stöds personer med funktionsnedsättningar för att öka deras självständighet och ges information om ytterligare stödmöjligheter i samhället. I vissa fall kan medicinering vara en nödvändig kompletterande åtgärd för att hantera specifika symptom, såsom impulsivitet och svårigheter med uppmärksamheten.

Letar du efter en ADHD utredning i Malmö?

För de som söker en ADHD utredning i Malmö erbjuder vi kostnadsfria bedömningssamtal. Våra erfarna, kompetenta och legitimerade psykologer och psykiatriker inom området genomför noggranna bedömningar och erbjuder sedan skräddarsydda utredningar anpassade efter dina individuella behov.

En odiagnostiserad ADD/ADHD kan ofta resultera i frustration, svårigheter i relationer, stress och psykiska påfrestningar till vardags. Vi erbjuder en möjlighet till en snar och professionell utvärdering baserad på evidensbaserad metodik för dig som vill genomgå en ADHD utredning Malmö.

För att bedöma om en utredning är lämplig för dig (eller ditt barn) kommer vi alltså att ha en kostnadsfri screeningintervju där en erfaren och legitimerad psykolog bedömer om dina svårigheter lämpar sig för utredning hos oss. Om det finns tillräcklig grund för en fortsatt utredning kommer psykologen att ge dig rekommendationer för en ADHD utredning i Malmö.

Gratis bedömningssamtal

TIDER ÄVEN PÅ KVÄLLAR & HELGER
Tider kan erbjudas även på kvällar och helger för att du ska kunna ha stor valfrihet.

UTLÅTANDE SOM GÄLLER I VÅRDEN
Efter avslutad utredning får du ett utlåtande som också kan användas när du söker hjälp i den offentliga vården.

MÖJLIGHET TILL BEHANDLING
Vi erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling.

Telefon
010 – 20 41 454

SMS
0700 – 82 40 05

Vad ingår i en ADHD utredning i Malmö?

En ADHD utredning i Malmö involverar vanligtvis flera aspekter. Det innebär en grundlig undersökning av individens medicinska och psykologiska bakgrund. Våra legitimerade psykologer och läkare, som är specialiserade inom psykiatri, samlar viktig information om individens symptom, beteendemönster och tidigare utveckling. För att bedöma individens kognitiva och beteendemässiga funktioner används även psykologiska tester och utvärderingar.

I en ADHD utredning i Malmö ingår observation av individens beteende samt samtal med närstående för att få en helhetsbild av individens vardag och funktion. Denna noggranna process syftar till att säkerställa en korrekt diagnos och förstå individens behov på bästa möjliga sätt. Resultaten av utredningen sammanställs i ett utlåtande där lämpliga åtgärder och insatser rekommenderas.

Vi tillämpar de senaste versionerna av testinstrument i enlighet med nationella riktlinjer, med fokus på beprövad vetenskap och bästa praxis. Läs mer om våra utredningar och hur du förbereder dig inför en utredning här.

 

Utredningen innefattar

Intervjuer, testning och skattning som genomförs av en legitimerad läkare (som är psykiater det vill säga är specialist inom psykiatrin) och en erfaren legitimerad psykolog. 

Tre små tjejer som sitter i gräset och pratar

Vem utför ADHD utredningar i Malmö?

Våra ADHD utredningar i Malmö genomförs av vårt team av legitimerad personal, specialiserad inom områden som psykiatri, psykologi och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa specialister besitter omfattande expertis och långvarig erfarenhet inom bedömning och diagnostik av ADHD, ADD, autism och relaterade tillstånd. För att säkerställa en noggrann bedömning är det av stor vikt att välja legitimerade och kvalificerade specialister inom området.

Letar du efter ADHD utredning i Malmö för barn och ungdomar?

Vi erbjuder ADHD utredningar i Malmö för både barn och ungdomar. Våra specialistteam har omfattande erfarenhet av att bedöma och ställa diagnoser för ADHD, ADD och autism inom dessa åldersgrupper. Utredningsprocessen kan variera baserat på barnets specifika ålder, livssituation och de aktuella frågeställningarna.

Letar du efter ADHD utredning i Malmö för vuxna?

Vi erbjuder ADHD utredningar i Malmö för vuxna. Våra specialistteam har stor erfarenhet av att bedöma och ställa diagnoser för ADHD, ADD och autism hos vuxna individer. Utredningsprocessen kan variera baserat på ålder, den aktuella livssituationen och de specifika frågeställningarna hos varje individ.

Värdet av en ADHD utredning

En ADHD utredning har en avgörande betydelse för många människor då den representerar det första och viktiga steget mot förståelse och stöd. Genom utredningen strävar vi efter att ge dig en djupare insikt i hur du fungerar och identifiera ditt individuella behov av hjälp och stöd.

Efter utredningen kommer du att få en ökad förståelse för både dina begränsningar och möjligheter, oavsett om du får en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Exempel på sådana diagnoser är ADHD eller ADD, autism, tics, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

Att få en korrekt diagnos kan öppna upp möjligheter till olika former av stöd och behandlingar, vilket avsevärt kan underlätta vardagen för den individ det berör. Detta inkluderar tillgång till terapi, läkemedelsbehandling eller rådgivning för att utveckla effektiva strategier för att hantera olika symtom.

 

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Priser

Priset för en komplett ADHD utredning Malmö (ADHD, ADD, autism eller närbesläktade tillstånd) för barn, ungdomar eller vuxna är 20 000 SEK. Utredningen syftar till att bedöma om du uppfyller kriterierna för en eller flera neuropsykiatriska diagnoser och utmynnar i ett skriftligt utlåtande samt återgivning till dig eller barnets vårdnadshavare och skola (förutsatt samtycke från föräldrar).

Går det att betala utredningen via egen firma eller via arbetsgivaren?

Det är möjligt att betala för utredningen via egen firma eller genom arbetsgivaren. För anställda eller personer med egen firma erbjuder vi möjligheten att fakturera utredningen på företaget. Vårdinsatser som utförs för att förebygga och behandla ohälsa, där syftet är att minska risken för sjukskrivning, betraktas som skattefri företagshälsovård och bokförs som sådan. En neuropsykiatrisk utredning och behandling räknas in i denna typ av åtgärder.

Kan man dela upp betalningen?

Det är möjligt att sprida ut kostnaden över tid. Vi erbjuder räntefri avbetalning upp till 24 månader. 

Var kan du genomföra en ADHD utredning i Göteborg?

Vi genomför ADHD utredning i Malmö. Våra huvudkontor är belägna i Malmö, Stockholm, Karlstad, Mariestad och Göteborg och vi är redo att hjälpa dig eller ditt barn oavsett var du befinner dig i landet. ADHD utredning i Malmö genomförs för såväl vuxna som barn/ungdomar. Vi är specialiserade på utredningar av ADHD, ADD, autism och närbesläktade tillstånd. 

Våra mottagningar i Malmö som har möjlighet att genomföra en ADHD utredning finns på följande platser. Men vi finns även i Stockholm, Göteborg och Karlstad.

Gratis bedömningssamtal

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå