ADHD utredning Stockholm

Genom ADHD utredning fastställer eller utesluter vi diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos en individ. Det är en omfattande bedömning som ska utföras av specialister inom psykiatri eller psykologi. Våra mottagningar finns på sju olika platser i Stockholm. 

Varför ska man genomföra en ADHD utredning?

Om man upplever symptom kopplade till ADHD som påverkar vardagen krävs en utredning för att erhålla lämpligt stöd. Vår ADHD utredning i Stockholm innefattar intervjuer och tester för att identifiera problemområden. Efter en fastställd diagnos kan anpassningar i skola eller arbete erbjudas, med stöd från vården inklusive KBT. Andra hjälpinsatser som boendestöd och habilitering kan ges, där habiliteringen, tillgänglig i varje region, stöttar personer med funktionsnedsättningar för att öka deras självständighet och erbjuda information om samhällets övriga stödmöjligheter. I vissa fall kan läkemedelsbehandling vara ett komplement för att hantera symptom såsom impulsivitet och uppmärksamhetssvårigheter.

Söker du efter en ADHD utredning i Stockholm?

För dig som söker en ADHD utredning i Stockholm eller en ADD utredning i Stockholm erbjuder vi gratis bedömningssamtal. Våra kvalificerade och erfarna psykiatrer och psykologer inom området gör en noggrann och korrekt bedömning. Därefter erbjuds du en skräddarsydd utredning. 

Gratis bedömningssamtal

Du kommer att få konsultation av en erfaren legitimerad psykolog för bedömning av dina svårigheter. Finns det underlag för att gå vidare i en utredning kommer psykologen att rekommendera detta.

TIDER ÄVEN PÅ KVÄLLAR & HELGER
Tider kan erbjudas även på kvällar och helger för att du ska kunna ha stor valfrihet.

UTLÅTANDE SOM GÄLLER I VÅRDEN
Efter avslutad utredning får du ett utlåtande som också kan användas när du söker hjälp i den offentliga vården.

MÖJLIGHET TILL BEHANDLING
Vi erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling.

Telefon
010 – 20 41 454

SMS
0700 – 82 40 05

Vad inkluderar en ADHD / ADD utredning i Stockholm?

En ADHD utredning består vanligtvis av flera olika delar. I regel innefattar ADHD utredningen en noggrann medicinsk och psykologisk historia, där våra och legitimerade  psykologer och läkare (specialister inom psykiatri) samlar in information om individens symtom, beteendemönster och tidigare utveckling. Psykologiska test och utvärderingar används också för att bedöma individens kognitiva och beteendemässiga funktioner.

Under en ADHD utredning i Stockholm ingår det också observationer, både av personens beteende och genom samtal med närstående för att få en helhetsbild av individens vardag och funktion. Det är en noggrann process för att säkerställa en korrekt diagnos och förstå individen på bästa möjliga sätt. Läs mer om våra utredningar och hur du förbereder dig inför en utredning här.

Utredningen innefattar

Intervjuer, testning och skattning som genomförs av en legitimerad läkare (som är psykiater det vill säga är specialist inom psykiatrin) och en erfaren legitimerad psykolog. 

Barn som leker i trädgården med såpbubblor

Vem genomför ADHD utredningar i Stockholm?

ADHD utredningar i Stockholm genomförs av vår legitimerade personal som är specialister inom psykiatri, psykologi och barn- och ungdomspsykiatri. Dessa specialister har expertis och erfarenhet av att bedöma och diagnosticera ADHD och liknande tillstånd. För att säkerställa en noggrann bedömning är det viktigt att välja legitimerade och kvalificerade specialister inom området.

Söker du efter ADHD utredning i Stockholm för barn och ungdomar?

Vi erbjuder ADHD utredningar i Stockholm för både barn och ungdomar. Det finns specialistteam som är skickliga på att bedöma och diagnosticera ADHD hos dessa åldersgrupper. Processen för utredningen kan variera beroende på barnets ålder, livssituation och aktuell frågeställning.

Söker du efter ADHD utredning i Stockholm för vuxna?

Vi erbjuder ADHD utredningar i Stockholm för vuxna. Det finns specialistteam som är skickliga på att bedöma och diagnosticera ADHD hos vuxna individer. Processen för utredningen kan variera beroende på åldern, livssituationen och den aktuella frågeställningen.

Värdet av en ADHD utredning

För många individer kan en ADHD utredning vara ett viktigt första steg mot förståelse och hjälp. Att få en korrekt diagnos kan öppna dörrar till olika former av stöd och behandlingar som kan underlätta vardagen för den som är drabbad. Det kan innebära terapi, medicinering eller rådgivning för att utveckla strategier för att hantera symtomen.

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Priser

Neuropsykiatrisk utredning barn, ungdomar eller vuxna PRIS 20 000 SEK per komplett utredning. Vi utreder om du uppfyller kriterierna för en eller flera neuropsykiatriska diagnoser.

Går det att betala utredningen via egen firma eller via arbetsgivaren?

För personer som är anställda eller personer med egen firma går det att betala utredningen på företaget. Vård som ingår i insatser som arbetsgivaren vidtar för att förebygga och åtgärda ohälsa som minskar risk för sjukskrivning är fri från förmånsbeskattning och bokförs som företagshälsovård. Neuropsykiatrisk utredning och behandling är en sådan åtgärd.

Kan man dela upp betalningen?

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Var kan du genomföra en ADHD utredning i Stockholm?

I Stockholm finns våra mottagningar på följande platser. Men vi finns även i Göteborg, Malmö och Karlstad.

Gratis bedömningssamtal

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå