ADHD utredning Karlstad

Syftet med en ADHD utredning är att fastställa eller utesluta diagnoser såsom ADHD, ADD eller autism hos individer. Denna omfattande bedömning utförs av legitimerade specialister inom psykiatri och psykologi. På vår mottagning i Karlstad erbjuder vi ADHD utredningar och du hittar oss på Sandbäcksgatan 5, 653 40 Karlstad.

Varför ska man genomföra en ADHD utredning?

Har du länge upplevt svårigheter med rastlöshet, svårigheter att reglera din aktivitetsnivå och impulser, koncentrations- och minnesproblem samt svårigheter med motivation och känslomässiga reaktioner, kan detta kopplas till ADD/ADHD. För att få lämpligt stöd är det viktigt att genomgå en utredning. En ADHD utredning i Karlstad inkluderar intervjuer och tester för att identifiera områden som behöver uppmärksammas. Efter att diagnosen har bekräftats kan anpassningar erbjudas i skola eller arbetsmiljö med stöd från vården, inklusive KBT. Andra stödinsatser såsom boendestöd och habilitering kan erbjudas via habiliteringen i varje region, som stöttar personer med funktionsnedsättningar för att öka deras självständighet och ger information om ytterligare stödmöjligheter i samhället. I vissa fall kan medicinering vara en nödvändig kompletterande åtgärd för att hantera specifika symptom, exempelvis impulsivitet och koncentrationssvårigheter.

Söker du efter en ADHD utredning i Karlstad?

Vi erbjuder gratis bedömningssamtal för de som söker en ADHD utredning i Karlstad. Våra erfarna och kompetenta psykologer och psykiatriker inom området utför noggranna bedömningar och erbjuder sedan en skräddarsydd utredning som är anpassad efter dina specifika behov.

En icke-diagnostiserad ADD/ADHD resulterar i regel i frustration, utmaningar i relationer, daglig stress och psykisk belastning. Vi erbjuder en noggrann och professionell utvärdering baserad på evidensbaserad metodik för dem som överväger en ADHD utredning i Karlstad.

För att bedöma om en utredning är passande för dig (eller ditt barn), erbjuder vi en kostnadsfri screeningintervju. Under denna intervju bedömer en erfaren och legitimerad psykolog om dina utmaningar lämpar sig för en utredning hos oss. Om det finns tillräckligt med underlag för en fördjupad utredning kommer psykologen att ge dig rekommendationer för en ADHD utredning i Karlstad.

Gratis bedömningssamtal

TIDER ÄVEN PÅ KVÄLLAR & HELGER
Tider kan erbjudas även på kvällar och helger för att du ska kunna ha stor valfrihet.

UTLÅTANDE SOM GÄLLER I VÅRDEN
Efter avslutad utredning får du ett utlåtande som också kan användas när du söker hjälp i den offentliga vården.

MÖJLIGHET TILL BEHANDLING
Vi erbjuder både medicinsk och psykologisk behandling.

Telefon
010 – 20 41 454

SMS
0700 – 82 40 05

Vad ingår en ADHD utredning i Karlstad?

Genom ADHD utredning i Karlstad gör vi en omfattande granskning av individens medicinska och psykologiska bakgrund. Våra legitimerade psykologer och specialister inom psykiatri samlar viktig information om individens symptom, beteendemönster och tidigare utveckling. För att bedöma individens kognitiva och beteendemässiga funktioner används också psykologiska tester och utvärderingar. 

Under en ADHD utredning i Karlstad ingår även observation av individens beteende samt intervju med närstående för att skapa en fullständig bild av individens vardag och funktion. Syftet med denna noggranna process är att säkerställa en exakt diagnos och förstå individens behov på ett optimalt sätt. Utredningens resultat sammanställs i ett utlåtande där rekommendationer ges för lämpliga åtgärder och insatser.

Vi använder de senaste versionerna av testinstrument i enlighet med nationella riktlinjer, med tonvikt på beprövad vetenskap och bästa tillvägagångssätt. Läs mer om våra utredningar och hur du förbereder dig inför en utredning här.

Utredningen innefattar

Intervjuer, testning och skattning som genomförs av en legitimerad läkare (som är psykiater det vill säga är specialist inom psykiatrin) och en erfaren legitimerad psykolog. 

En mamma som håller om sitt barn

Vem utför ADHD utredning i Karlstad?

Vår legitimerad personal som är specialiserad inom psykiatri, psykologi och barn- och ungdomspsykiatri genomför ADHD utredningar i Karlstad. Dessa specialister har en gedigen kunskap och långvarig erfarenhet av bedömning och diagnostik av ADHD, ADD, autism och liknande tillstånd. För att garantera en grundlig bedömning är det av stor vikt att välja legitimerade specialister med godkända behörigheter och kvalifikationer inom området.

Letar du efter ADHD utredning i Karlstad för barn och ungdomar?

Vi tillhandahåller ADHD utredningar i Karlstad för både barn och ungdomar. Våra specialistteam har bred erfarenhet av att bedöma och ställa diagnoser för ADHD, ADD och autism inom dessa åldersgrupper. Utredningens tillvägagångssätt brukar variera beroende på det specifika barnets ålder, livssituation och de gällande svårigheterna.

Letar du efter ADHD utredning i Karlstad för vuxna?

Vi erbjuder ADHD utredningar för vuxna i Karlstad. Våra specialistteam har stor erfarenhet av att bedöma och ställa diagnoser för ADHD, ADD och autism hos vuxna individer. Utredningsprocessen kan variera baserat på ålder, den aktuella livssituationen och de specifika frågeställningarna hos varje individ.

Värdet av en ADHD utredning

En ADHD utredning kan ha stor betydelse för många människor då den markerar det inledande och viktiga steget mot förståelse och förbättring. Målet med utredningen är att ge dig en fördjupad insikt i hur du fungerar och att identifiera dina individuella behov av hjälp och stöd.

Efter utredningen kommer du att få bättre insikt i dina svårigheter och förutsättningar, oavsett om du erhåller en neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Dessa diagnoser inkluderar ADHD eller ADD, autism, tics, Tourettes syndrom och intellektuell funktionsnedsättning.

En korrekt diagnos har potentialen att öppna upp möjligheter till olika former av stöd och behandlingar, vilket avsevärt kan underlätta vardagen för dig. Detta inkluderar tillgång till terapi, läkemedelsbehandling eller rådgivning för att utveckla effektiva strategier för att hantera dina olika symtom.

 

Har du några funderingar? Kontakta oss!

Priser

Kostnaden för en fullständig ADHD utredning i Karlstad, inklusive bedömning av ADHD, ADD, autism eller relaterade tillstånd för barn, ungdomar eller vuxna, är 20 000 SEK. Utredningen syftar till att bedöma om du uppfyller kriterierna för en eller flera neuropsykiatriska diagnoser. Efter utredningen ges ett skriftligt utlåtande plus återgivning till dig eller, om det gäller ett barn, till vårdnadshavaren samt skolan (förutsatt samtycke från föräldrarna).

Går det att betala utredningen via egen firma eller via arbetsgivaren?

Det är möjligt att betala för utredningen antingen genom en egen firma eller genom arbetsgivaren. För anställda eller personer med en egen firma erbjuder vi alternativet att fakturera utredningen genom företaget. Vårdåtgärder som vidtas för att förebygga och behandla ohälsa med syfte att minska risken för sjukskrivning, anses som skattefri företagshälsovård och bokförs på det sättet. En neuropsykiatrisk utredning och behandling faller inom denna typ av åtgärder.

Kan man dela upp betalningen?

Självklart! Det finns möjlighet att sprida kostnaden över tid. Vi tillhandahåller räntefri delbetalning upp till 24 månader.

Var kan du genomföra en ADHD utredning i Karlstad?

Vi utför ADHD utredningar i Karlstad. Våra mottagningar finns i Karlstad, Mariestad, Göteborg, Stockholm och Malmö. Oavsett var du bor i landet är vi redo att hjälpa dig eller ditt barn. Våra ADHD utredningar i Karlstad riktar sig till både vuxna och barn/ungdomar. Vi har specialiserat oss på utredningar av ADHD, ADD, autism och liknande tillstånd. Kontakta oss för att hitta ett upplägg som passar just dig, oavsett var i landet du bor. Vi tar emot klienter från hela Sverige.

Vår mottagning i Karlstad som har möjlighet att genomföra en ADHD utredning finns på följande plats. Men vi finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå